قسط بندی دیه

سوالاتدسته بندی: سوالاتقسط بندی دیه
حسین asked 11 ماه ago

در مورد پرونده با موضوع دیه که شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده است، آیا دادگستری برای قسط‌بندی دیه این شخص از این فرد ضمانتی میگیرد؟

1 Answers
مریم احمدیمریم احمدی عضو سایت answered 11 ماه ago

در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نمیباشد.