تشخیص رابطه جنسی در پزشکی قانونی

سوالاتدسته بندی: سوالاتتشخیص رابطه جنسی در پزشکی قانونی
ناشناس asked 10 ماه ago

با سلام اگر شخصی طی يك سال و ٦ ماه به طور مداوم و زياد با آقايی مشخص رابطه جنسی داشته باشد اما قبل از آن مدت با اشخاص ديگری هم رابطه داشته باشد آيا اين در پزشكی قانونی معلوم ميشود؟؟؟
ايشان از آقای گفته شده باردار و سقط جنين هم شده و يكی دو مرتبه هم بلاجبار رابطه مقعدی نیز داشته است.

1 Answers
مریم احمدیمریم احمدی عضو سایت answered 10 ماه ago

خیر رابطه ی مختلف در پزشکی قانونی مشخص نخواهد شد و پزشکی قانونی فقط در صورتی قادر به شناسایی فرد می باشد که خانم حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از رابطه به پزشکی قانونی مراجعه نماید. علی ایّ حال و صرف نظر از پرسش مطروحه، بنحو عام یکی از راههای اثبات روابط نامشروع نظریه پزشکی قانونی است.