ماه: اردیبهشت ۱۳۹۶

فسخ نکاح

به جز جنون که عیب مشترک برای زن و مرد در فسخ نکاح است عیوب دیگری توسط قانون گذار در قانون مدنی برای زن و مرد به طور جداگانه ذکر شده که موجب فسخ می شوند
مطابق ماده ۱۱۲۳ ق.م: عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:
۱ – قَرَن ۲ – جذام ۳ – برص ۴ – افضاء ۵ – زمين‌گيري ۶ – نابينايي از هر دو چشم.
قرن عبارت است از استخوان يا گوشت زائدي كه در آلت تناسلي زن كه مانع نزديكي شوهر با او مي‌گردد.

افضاء در اصطلاح علم پزشكي چنين تعريف شده است: وجود ارتباط غيرطبيعي مادرزادي يا اكتسابي بين مهبل و يا راست روده پارگي التيام يافته ناحيه ميان دو راه در تحت اين عنوان بررسي مي‌شود و در بسياري از موارد با جراحي ترميمي قابل درمانست.
در تعريف ديگري اين عيب بدين شكل معرفي شده است: ارتباط انتهاي تحتاني روده بزرگ با مهبل، و يا مجاري ادرار و مثانه و مهبل. اين حالت در قسمتي از جداره‌هاي داخلي به وجود مي‌آيد و موجب اختلال روابط جنسي مي‌گردد.
در اين عيب بر اثر پارگي كه بوجود مي‌آيد، مجراي بول و غايط يا بول و حيض يكي مي‌شود، عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه هر چند پارگي مزبور را بتوان بعد از عقد بوسيله عمل جراحي به صورت طبيعي درآورد، حق فسخ ساقط نمي‌گردد زيرا حق مزبور در اثر عقد براي شوهر حاصل شده است و در مورد ترديد در بقاء خيار پس از عمل جراحي وجود اين حق استحصاب مي‌شود.
اما به نظر مي‌رسد كه هدف قانونگذار از ايجاد حق فسخ با وجود چنين عيبي جلوگيري از ضرر مرد است، بنابراين اگر بتوان بوسيله عمل جراحي يا وسايل درماني ديگري اين عيب را برطرف نمود، حق فسخي كه قانونگذار به مرد داده است مبناي حقوقي خود را از دست خواهد داد و اين حق ساقط مي‌شود. براي مثال اگر زني دچار عيب افضاء گردد و مخرج بول و حيض وي يكي شود و براي مرد حق فسخ به خاطر وجود اين عيب حاصل شود ولي زن با مراجعه به پزشك اين عيب را برطرف نمايد به نظر مي‌رسد شوهر ديگر نمي‌تواند به استناد به وجود اين عيب در زمان نكاح عقد را بر هم بزند.

از طرف ديگر با توجه به اصول كلي حقوق خانواده متوجه مي‌شويم كه هدف قانونگذار همواره در مورد خانواده اين است كه از خانواده و استحكام آن حمايت شود و از جدايي‌هاي بي‌مورد تا حد ممكن جلوگيري به عمل آيد. بنابراين با در نظر گرفتن اين هدف مهم، برداشت چنين تفسيري به نظر با اصول و موازين حقوقي صحيح‌تر و معقول‌تر به نظر مي‌رسد.

مطابق ماده ۱۱۲۲ ق.م: عيوب ذيل درمرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:

 1. خصاء
 2. عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی  را انجام نداده باشد
 3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

خصاء به كسر خاء و مد عبارت از اخته بودن مرد بوسيله كشيدن بيضه‌هاي او مي‌باشد و شخص مزبور را خصي (به فتح خاء) گويند – و در حكم خصاء و جاء مي‌باشد. و جاء در لغت به معني كوبيده شدن بيضه‌ها است. خصاء در صورتي براي زن مي‌تواند ايجاد حق فسخ نمايد كه داراي دو شرط ذيل باشد:

۱) اين حالت قبل از نكاح حادث شده باشد و زن نيز به آن جاهل باشد.

۲) مانع از ايفاي وظيفه زناشويي باشد.

عنن ناتواني جنسي مرد است كه به موجب آن آلت مرد منتشر نمي‌شود، به عبارت ديگر قوه نشر آلت تناسلي مرد ضعيف مي‌شود. كسي كه داراي اين بيماري است او را عنينImpotence گويند. در اين بيماري شهوت يا عدم تمايل به زنان از سوي مرد مورد توجه نيست چرا كه ممكن است مردي عنين باشد در حاليكه داراي ميل شديد به جنس مخالف است. اين بيماري همانطوري كه ممكن است طبيعي باشد احتمال دارد معلول كنش‌هاي رواني نيز باشد.

ا توجه به بند دوم ماده ۱۱۲۲ ق.م كه اشاره دارد به اين نكته كه «عنن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.»‌ زن حق فسخ نكاح را خواهد داشت مي‌توان نتيجه گرفت كه طبق اين ماده از قانون مدني در صورتي مرد عنين محسوب مي‌شود كه به هيچ وجه قدرت عمل زناشويي را نداشته باشد بنابراين اگر مرد ولو يك بار عمل زناشويي را انجام داده باشد زن حق فسخ نكاح را نخواهد داشت.

اين نكته قابل ذكر است كه قبل از اصلاح ماده ۱۱۲۲ ق.م طبق بند ۱ اين ماده براي اينكه زن بتواند از حق فسخ ناشي از عنن شوهر خود استفاده نمايد مي‌بايستي به دادگاه رجوع نمايد و دادخواستي در اين خصوص تسليم دادگاه كند، در اين صورت دادخواست زن به شوهر وي ابلاغ مي‌شد و مهلتي يك ساله از تاريخ تقديم دادخواست به مرد داده مي‌شد تا به معالجه خود بپردازد و عيب خود را رفع نمايد. هرگاه در اين مدت مرد توانايي جنسي خود را به دست آورد، زوجه حق خيار فسخ نخواهد داشت در غير اين صورت زن مي‌توانست بلافاصله اعمال خيار فسخ نمايد. اين ماده در ۱۴ آبان ۱۳۷۰ به اين شرح اصلاح گرديد: «عنن به شرط اينكه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.»

۲) طبق ماده ۱۱۲۵ قانون مدني:‌«جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.»

بنابراين برطبق مفاد ماده ۱۱۲۵ ق.م عنن در مرد چه در هنگام عقد وجود داشته باشد و چه پس از عقد به وجود آيد براي زن حق فسخ نكاح را ايجاد مي‌كند.

در مورد فلسفه اين امر مي‌توان گفت كه چون در شرع زن حق طلاق ندارد و در قانون مدني هم طلاق گرفتن او مشروط به شرايطي است، شارع و قانونگذار خواسته‌اند در مورد جنون مرد و عنن براي رهايي زن چاره‌اي بيانديشند و به اين ترتيب به او حق فسخ داده‌اند و حال آنكه جنون زن اگر عارض بعد از عقد باشد چنانكه ديديم به مرد خيار فسخ نمي‌دهيم. زيرا مرد در مورد جنون زن مستأصل نمي‌شود چه اولاً مي‌تواند او را طلاق دهد و ثانياً چون تعدد زوجات مجاز است،‌ مرد با وجود زن مجنون خود مي‌تواند زني ديگر اختيار كند.

اگر آقایان متوجه شدند که همسرشان دارای بیماریهای موجب فسخ می باشند به هیچ عنوان نباید نزدیکی کنند و در صورت عدم تمایل به ادامه زندگی، دعوای فسخ را مطرح نمایند زیرا بعد از نزدیکی، کل مهر با وجود فسخ نکاح به زن تعلق میگیرد و در صورتیکه موجب فسخ، عنن (یعنی ناتوانی جنسی مرد در امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود) باشد خانمهای محترم میتوانند نصف مهر را حتی در صورت عدم نزدیکی، از همسرشان دریافت نمایند.
فسخ نکاح با طلاق تفاوت هایی دارد مثلا در فسخ نکاح نیاز به تشریفات طلاق مانند اجرای صیغه طلاق و یا داوری و شهادت شهود نمیباشد و زمانیکه نکاح فسخ میشود مانند اینست که اصلا ازدواجی صورت نگرفته است. در صورتی که فسخ نکاح انجام شود آثار ازدواج به طور کلی از بین خواهد رفت. تفاوت دیگر اینست که فسخ نکاح هم راجع به نکاح دائم است و هم نکاح موقت ولی طلاق فقط نسبت به نکاح دائم میباشد.

اگر مرد یا زن دچار جنون یا دیوانگی باشند، طرف مقابل می‌تواند نکاح را فسخ کند. احتمالاً کسی شکی ندارد که این حکم قانون‌گذار کاملاً عادلانه و منطقی است. تصورش را بکنید که فردی با کسی دیگر ازدواج کند که دچار بیماری‌های روانی جدی و شاید خطرناک است. مسلماً با چنین فردی نمی‌توان به راحتی از «طلاق» حرف زد. به همین دلیل، قانون‌گذار حق فسخ یک‌جانبه این ازدواج را مطرح کرده است. البته تشخیص اینکه بیماری فرد «جنون» است یا بیماری روحی دیگر، با پزشکی قانونی است که دادگاه معلوم می‌کند.

تدلیس در نکاح برای زن و مرد حق فسخ بوجود میاورد؟

یکی از مواردی که به طرفین اجازه می‌دهد ازدواج را فسخ کنند کاری است که «تدلیس» نام دارد. یعنی فرد به اصطلاح کلی کلک بزند و صفت‌هایی را به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد. اگر فردی با این روش ازدواج کند، تکلیف آن ازدواج معلوم است: همسر می‌تواند ازدواج را فسخ کند. حق هم دارد! تصور کنید آقای خواستگار خودش را دارای تحصیلات عالی یا ثروتمند یا متخصص در هنر خاصی معرفی کند و دل عروس‌خانم را ببرد! آن‌وقت،‌ بعد از اینکه خطبه عقد جاری شد، عروس بیچاره بفهمد که تمام چیزهایی که درباره همسرش تصور می‌کرده، دروغ بوده است.

در ضمن، تفاوتی نمی‌کند که این صفات و ویژگی‌های دروغین در متن عقد نوشته شده باشد یا خیر، چون در هر دو حالت،‌ حق فسخ وجود دارد. بنابراین، آنچه در تدلیس مهم است وجود سوء نیت و قصد فریب طرف مقابل است.

فسخ نکاح اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمانی که نکاح فسخ میشود کمتر میباشد.
نیازی به حضور زن و یا مرد در دادگاه نخواهد بود.
در صورتیکه نکاح فسخ شود دیگر مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت.
اگر هدایا و یا وسایلی به یکدیگر پرداخت شده باشد وکیل میتواند آن را برگرداند.
وکیل میتواند بعد از اینکه نکاح فسخ شد نام همسر را از شناسنامه زن و مرد حذف و شناسنامه جدید بگیرد.

تکلیف پرداخت مهریه در صورت فسخ نکاح و فرق آن با حالت طلاق چیست؟

ماده ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ قانون مدنی به فسخ نكاح اختصاص پیدا کرده است و عیوب مرد و زن كه حق فسخ نكاح برای طرفین ایجاد می كند، كاملاً در آن درج گردیده است. اما موضوعی كه حائز اهمیت می باشد «تكلیف مهریه» در فسخ نكاح و تفاوت آن با طلاق است مثال های زیادی در این رابطه وجود دار مثلا تصور کنید مردی دخترخانومی را به عقد خود درآورد و پس از عقد متوجه عدم بکارت خانم می شوند یا خانمی با مرد سالمی ازدواج می نماید و پس از ازدواج متوجه جنون دایم یا ادورای وی می گردد… اما آنچه که در اذهان عمومی جای گرفته اینست که اگر تقاضای فسخ عقد نكاح را بدهند از پرداخت مهریه معاف می گردند. در صورتی كه قانون بر خلاف این عقیده می باشد. ماده ۱۱۰۱۱ قانون مدده با آقای اشعار می دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است.» در این ماده اعلام شده كه اگر زن باكره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینكه مرد بیماری عنن (ناتوانی جنسی) داشته باشد كه در این صورت نصف مهریه به وی تعلق می گیرد. این در صورتی است که اگر زوجه باکره نباشد زوج موظف است در هر صورت فسخ مهریه زوجه را پرداخت نماید. زوجه نیز اگر مطرح كننده دعوی فسخ عقد باشد با توجه به بیماری های مندرج در قانون مدنی در صورتی كه باكره نباشد می تواند تمام مهریه خود را نیز همراه فسخ نكاح دریافت كند. تنها فرقی كه فسخ نكاح با طلاق دارد اینكه اگر زوجه در زمان باكره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باكرگی زوجه را مطلقه كند می بایست نصف مهریه پرداخت شود اما در فسخ نكاح اگر زوجه باكره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد. اما در صورت عدم بكارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نكاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می بایست پرداخت شود. چون بسیاری از افراد به این تصور كه چون موارد فسخ نكاح در زوجه آشكار شده قادر هستند كه از فسخ نكاح استفاده نمایند و از پرداخت مهریه به زوجه رهایی یابند. در صورتی كه فقط باكره بودن زوجه است كه موجبات رهایی از پرداخت مهریه را در فسخ نكاح فراهم می كند، اما اگر زوجه باكره نباشد حال اگر مجنون باشد یا بیماری های دیگری از قبیل قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم داشته باشد مرد اگر بخواهد نكاح را فسخ كند (با دارا بودن شرایط) می بایست تمام مهریه زوجه را بپردازد. ابتدا به نظر می رسد بهتر است در صورت (عدم بكارت زوجه) زوج همیشه مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از خواسته طلاق استفاده كند تا از فسخ نكاح و در این باب دیگر نیاز نیست كه به بیماری های فوق الاشعار در دادگاه اشاره نماید، یا اقدام به اثبات تدلیس در دادگاه كند و دلیل ارائه دهد. چون در هر دو حالت می بایست تمام مهریه را پرداخت كند، این موضوع از مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱۱ برداشت می شود. اما به این راحتی ها هم نیست این فقط در باب (مهریه) است. اگر زوجه بخواهد عقد نكاح را فسخ كند در صورت بكارت زوج هیچ مهریه ای پرداخت نمی كند و در صورت عدم بكارت زوج تمام مهریه را پرداخت می كند اما در خصوص طلاق اگر زوج بخواهد زوجه را مطلقه نماید در صورت بكارت نصف مهریه و در صورت عدم بكارت ۱- تمام مهریه ۲- اجرت المثل ایام زندگی ۳- در صورت دارا بودن شرایط، نصف دارایی ۴- نفقه معوقه و دوران عده را نیز باید همراه مهریه بدهد.
سوالات فسخ نکاح (گلچین پرسش‌های مردمی)

فسخ نکاح به جهت تدلیس و بیماری صرع زوج چگونه است؟
در صورتیکه بیماری شما بعد از عقد باشد دیگر زوجه نمیتواند به دلیل بیماری برای فسخ نکاح به دلیل تدلیس شکایت نمایند. لذا اگر مشخص شود قبل از عقد بیماری وجود داشته ولو در صورت عدم اطلاع شما حق فسخ خواهند داشت.
اعتراض به رای مهریه با طرح پرونده فسخ نکاح چگونه است؟
مرد میتواند به پرونده فسخ نکاح اشاره کند تا رسیدگی به آن هر چه سریعتر انجام گیرد و تکلیف مهریه نیز مشخص شود و در صورت فسخ نکاح دیگر مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت.
اگر نازایی زن مربوط به قبل از عقد باشد مرد میتواند نکاح را فسخ کند؟
در صورتیکه نازایی مربوط به قبل از عقد باشد و ایشان این مساله را از شما کتمان کرده باشند میتوانید برای فسخ نکاح اقدام کنید و مهریه قابل مطالبه از جانب زوجه نخواهد بود.
فسخ نکاح در قانون مدنی به چه معنایی میباشد؟
فسخ در قانون به حالتی گفته می شود که به اراده یکی از دو طرف عقد، اثر عقد از بین برود و وضعیت به حالت پیش از زمان عقد برگردد و دیگر محرم نخواهند بود.
اگر مرد برای فسخ نکاح اقدام کند آیا همسرش به پزشکی قانونی ارجاع میشود؟
در صورتیکه تقاضای فسخ نکاح نمائید زوجه به پزشکی قانونی ارجاع و معاینه خواهد شد و در صورتیکه هیچ از یک علل فسخ نکاح را نداشته باشند رد خواهد شد.
اگر از زمانی که مرد از تدلیسی که زن برای ازدواج استفاده کرده سه سال بگذرد مرد حق فسخ خواهد داشت؟
خیر به دلیل اینکه فسخ نکاح به دلیل تدلیس فوری بوده و شما نمیتوانید بعد از سه سال زندگی مشترک اکنون برای فسخ نکاح اقدام کنید.
فسخ نکاح به دلیل تدلیس در صورتیکه بیماری قابل درمان باشد چگونه است؟
خیر به دلیل اینکه قابل درمان میباشد لذا تدلیس و از موارد فسخ نکاح محسوب نخواهد شد و زوجه میتواند تمامی مهریه خود را از شما مطالبه کند.
مرد می تواند ازدواج را به خاطر دوقطبی بودن نوع چهار همسرش فسخ نکاح کند؟
خیر دو قطبی بودن در زمان قبل از عقد از موارد فسخ نکاح محسوب نخواهد شد و تحت هر شرایطی باید مهریه به زوجه پرداخت شود.
فسخ نکاح از طرف مرد به دلیل اینکه زن باکره نبوده است امکان پذیر میباشد؟
بله شما سریعا میتوانید تقاضای فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت ایشان تنظیم نموده که در صورت اثبات توسط پزشکی قانونی نکاح فسخ خواهد شد.در صورت فسخ نکاح ملزم به پرداخت مهریه نمیباشید.
در صورتیکه دختر دیوانه باشد و پدر و مادر او قصد فریب پسر را داشته باشد پسر میتواند نکاح را فسخ کند؟
در صورتیکه دختر واقعا دیوانه میباشد و دارای جنون و سوء رفتار است و مدام در حال فحاشی است مرد میتواند دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه کند و در صورتیکه توسط دادگاه محرز شود نکاح فسخ خواهد شد و مهریه و نفقه هم به زن تعلق نمیگیرد.
مراحل مراجعه به وکیل برای فسخ نکاح

هریک از زوجین قصد دارند که برای فسخ نکاح اقدام نمایند.
خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده دهید.
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
در این مرحله مرد برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.
وکیل متخصص برای فسخ نکاح اقدام نموده و در صورتیکه پزشکی قانونی بیماری طرف مقابل را محرز بداند نکاح فسخ خواهد شد.

 
مدارک لازم برای فسخ نکاح توسط وکیل

شناسنامه زوج و زوجه یا فتوکپی مصدق صفحات اول و دوم آن
اصل عقدنامه و یا رونوشت برابر با اصل شده آن

حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟

حضانت به معنای حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است.
در قانون مدنی موضوع حضانت در قسمت اشخاص (باب دوم از كتاب هشتم) با عنوان نگهداری و تربیت اطفال مطرح شده است (مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی).

حضانت فرزند در چه شرایطی با مادر است؟

قانون مدنی از فقه امامیه الهام گرفته و اكثر مواد آن ترجمه فتاوی مشهور فقهای شیعی است كه این الهام و بهره گیری آن را از كامل ترین و جامع ترین قوانین داخلی از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است.

حضانت به معنای حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است. با توجه به احادیث، حضانت به مفهوم انجام اموری است كه فرزند و كودك در انجام آن به دیگران نیازمند است و به طور كل با توجه به كتب لغت و احادیث می توان گفت كه حضانت در مفهوم لغوی به معنی نگهداری كردن، نوازش كردن، بر دامن گرفتن، تغذیه كردن و به امور نظافتی و بهداشتی كودك پرداختن است.

در قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حضانت برای والدین هم حق است و هم تكلیف، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است كه در صورت تمرد یكی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید و یا این كه اگر یكی از والدین طفل را به دیگری واگذار نكند، او می تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگیرد و در عین حال تكلیف می باشد، زیرا مادر همین كه حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداری او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.

شرایط حضانت

در قانون مدنی شرایط حضانت به شرح زیر آمده است:

برای نگهداری طفل (چه پسر و چه دختر) مادر تا هفت سال اولویت دارد و بعد از هفت سال اگر برای حضانت طفل بین پدر و مادری كه از هم جدا شده اند، اختلاف وجود داشت، دادگاه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد كرد. البته قبل از اصلاح این قسمت از قانون، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال با مادر بود كه این ماده در سال ۸۲ اصلاح شد و اگر والدین از هم جدا شوند مادر حق دارد كه اطفال را تا هفت سال نزد خویش نگه دارد.

در صورت فوت یكی از والدین، حضانت طفل با آن كه زنده است، خواهد بود و دیگر اعضای فامیل حقی ندارند.

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.

مصادیق زیر در قانون از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است:

۱) اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.

۲) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.

۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تكدی گری و قاچاق.

۵) تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورتی كه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند، هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری كه حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.همچنین ابوین مكلف هستند كه در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

البته در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. بیشترین ضرورت اصلاح كه توسط كارشناسان مدت ها مورد چالش بود ماده ۱۱۶۸ بود كه سرانجام وقتی در اصلاح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد در سال ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت آن را اصلاح كرد.

با وجود اصلاح این ماده و سپردن طفل (پسر و دختر) تا هفت سال به مادر به نظر می رسد كه این موضوع باید با توجه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

۱) در سپردن كودك به والدین به نیاز و مصلحت كودك و علاقه و میل او به یكی از والدین باید توجه بیشتری شود. هر چند كودك در سطحی نیست كه بتواند مصلحت خود را دقیقاً تشخیص دهد ولی چون در طول مدتی كه با یكی از والدین زندگی می كند با طرف دیگر نیز ملاقات دارد بنابراین تا حدی می توان میل و رغبت او را در واگذاری طفل به یكی از والدین مدنظر قرار داد.

۲) طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی كه حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر كند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می شود. این مساله دو اثر به دنبال دارد:

الف) این كه مادران برای این كه حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می اندازند.

ب) هنگامی كه مادران برای حفظ حضانتی كه گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه ها را به تنهایی تحمل كنند. هر چند ولایت كودك با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد ولی طبق نظر كارشناسان این هزینه در تهران ماهیانه از ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان است كه با توجه به بالا بودن هزینه ها در شهرهای بزرگ مثل تهران این میزان هیچ تناسبی با میزان نیازها ندارد.

۳) در برخی كشورها حق ملاقات كودك با دیگر اعضای فامیل و خویشاوندان مثل عمو، عمه، دایی و خاله در نظر گرفته شده است مخصوصاً اگر یكی از والدین فوت كرده باشد، ولی در قانون ایران حق ملاقات تنها برای پدر و مادر پیش بینی شده است.

این در حالی است كه گاهی در برخی پرونده ها كه مادر فوت كرده بود، پدر برخلاف میل و رغبت كودك از ملاقات او با دیگر اعضای فامیل مادری خودداری كرده است و هیچ راه حل قانونی برای حل این مساله كه رابطه مستقیم با نیاز كودك دارد، وجود ندارد.

حتی این مسایل گاهی چنان حاد و پیچیده می شود كه برخی كارشناسان معتقدند كه با وجود اصرار و تمایل زنان برای گرفتن حضانت كودكان خود و افزایش سن حضانت تا سن بلوغ اجتماعی چندان به سود آن ها نیست و با توجه به حدود مسوولیت هایی كه به مادر تحمیل می شود، این مساله علاوه بر افزایش مسوولیت های مادر موجب كاهش اختیارات و آزادی مادران می شود و با توجه به افزایش سن فرزند و به تبع آن نیازهای او وظیفه مادر سنگین تر شده و از طرف دیگر احتمال ازدواج مجدد برای مادر كه یك حق مسلم و طبیعی است، از بین می رود.

طلاق توافقی راه آسان برای رهایی

به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به ۱۴ مورد از دعاوي از جمله نكاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نكاح، بذل مدت و انقضاي مدت، مهريه، جهيزيه، اجرت‌المثل و نحله ايام زوجيت، نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمكين، نصب قيم و ناظر قيم امين و عزل آنها، حكم رشد، ازدواج مجدد، اهداي جنين داراست؛ بنابراين طلاق توافقي نيز از مواردي است كه دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.

نبود طلاق توافقي در قانون

ما در قانون چيزي به نام طلاق توافقي نداريم. در واقع طلاق توافقي محصول ابتكار زناني است كه در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند ما در قانون طلاقي داريم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه كراهتي كه از مرد دارد بايد مالي كمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضي به طلاق كند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به خلع توجيه مي‌كنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي‌كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي‌شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي‌كند، ولي از آنجا كه زنان هيچ حربه‌اي براي راضي كردن همسر خود براي جدايي ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالي خود را مي‌بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.

علل رواج طلاق توافقي

تغيير شيوه‌هاي همسريابي در سال‌هاي اخير، توقعات و خواسته‌هاي زوجين وتفاوت ديدگاه‌هاي آنها، شناخت كافي و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگي و شخصيتي يكديگر از مهم‌ترين عوامل درخواست طلاق از سوي زوجين است، از سوي ديگر اعتياد كه از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و همچنين بيكاري و ترك انفاق. در حالي كه زنان و خانواده‌هاي ايراني اغلب بسيار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامين حداقل امكانات و نيازهاي ماديشان هستند، اما وقتي در تامين همان حداقل با مشكل مواجه مي‌شوند و به هر سازماني مراجعه مي‌كنند نتيجه‌اي نمي‌گيرند، چاره‌اي جز طلاق ندارد.

مراحل طلاق توافقي

براي گرفتن طلاق توافقي زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالي مانند مهريه، جهيزيه، نفقه و غيره را مشخص كنند و پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكليف مي‌كند هريك از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي كنند كه بايد با زوجين مذاكره و سعي در مصالحه كنند. اگر داوران به نتيجه نرسيدند گزارش خود را به دادگاه مي‌دهند و دادگاه نيز براساس توافق زوجين گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌كند و آنها مي‌توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.

گواهي عدم امكان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف ۳ ماه آن را اجرا نكردند ديگر اعتباري ندارد. گفتني است شوراهاي حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي‌توانند براي اصلاح ذات‌البين دخالت كنند، در حالي‌كه در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت كرده و به توافق رسيده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند كه جلساتي براي سازش و مذاكره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف كه فرصت دوباره‌اي براي سازش فراهم مي‌كنند ارجاع مي‌شوند.

ايجاد مشكل

معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقي، شوهر هيچ اجباري براي آمدن به محضر ندارد و چون اين طلاق با توافق طرفين صورت مي‌گيرد به لحاظ قانوني رفتن به محضر هم بايد با توافق طرفين باشد و نمي‌شود توافق طرفين را با الزام همراه كرد، بنابراين براي حل اين مشكل شايد بهترين راهكار اين باشد كه طرفين الزام رفتن به محضر را هم جزيي از تعهدات خود در دادخواست ذكركنند تا در نهايت در حكم دادگاه منعكس شود. در اين صورت مي‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست كرد.

مزاياي طلاق توافقي

عدم تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دادگستري

جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به محل دادگستري

دخالت طرفين در طلاق و صدور گواهي‌ عدم سازش

كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط براي جواز اجراي طلاق

مدت‌دار بودن اين گواهي در عرض ۳ ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است در حالي‌كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرايي است هر لحظه دوام زندگي تهديد مي‌شود.

درگيري كمتر و كاهش تنش بينابين خانواده‌هاي زوجين

احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده به يكديگر و تشكيل مجدد زندگي مشترك به دليل مورد ششم

كاهش استرس فرزندان

آمارها سخن مي‌گويند

با نگاهي گذرا به ارقام موجود طلاق توافقي مي‌توان دريافت نهاد خانواده بويژه در ميان جوانان از قداست پيشين برخوردار نيست. بر خلاف معيارهاي گذشته در فرهنگ ايراني كه زندگي زير يك سقف تحت هر شرايطي را تجويز مي‌كرد، بسياري از كساني كه در گيرودار مسائل و اختلافات زندگي مشترك قادر به ادامه زندگي نيستند با استفاده از شيوه طلاق توافقي به فسخ اين قرارداد اقدام مي‌كنند، به نظر مي‌آيد قداست زندگي مشترك و كراهت طلاق ميان جوانان به مسائلي نه چندان پيچيده بدل شده‌اند.

به گزارش برنا، افزايش طلاق در زندگي هزاره سوم در ايران در حالي مرز هشدار را رد كرده است كه بنا به گفته معاون قضايي رئيس كل دادگستري تهران، ۸۲ درصد طلاق‌هاي كشور در سال‌۸۵ توافقي بوده است.

براساس آمارهاي به دست آمده تا سال ۷۹ رشد طلاق در ايران سيري آرام و تقريبا ثابتي را طي مي‌كرده است، اما از سال ۸۰ طلاق با سير صعودي چشمگيري در ايران مواجه شده است.

بنابر گزارش‌هاي منتشر شده ۸۰ درصد طلاق‌هايي كه در مجتمع قضايي خانواده انجام مي‌شود به درخواست زنان و حدود ۴۰ درصد مربوط به درخواست طلاق زناني است كه تازه ازدواج كرده‌اند يا در دوره عقد هستند يا سابقه ۳ سال زندگي مشترك را با زوج دارند، همچنين براساس گزارش منتشر شده از سوي نماينده قوه‌قضاييه، در سال ۸۵ بيشترين مراجعه دعاوي خانوادگي در كل كشور، دعوي طلاق توافقي با ۹۳۰۷۵ مورد بوده است، در چنين شرايطي با ادامه روند صعودي بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نيست.

برگه دادخواست طلاق توافقي

در برگه دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)‌ مواردي كه بايد درج شود عبارتند از:

مشخصات طرفين: نام، نام‌خانوادگي،‌ نام پدر، شغل، محل اقامت خواهان و خوانده

مشخصات وكيل يا نماينده قانوني (در صورت وجود)

تعيين خواسته و بهاي آن: تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)‌ دلايل و منظمات دادخواست: فتوكپي مصدق عقدنامه ازدواج

شرح تقاضا:

رياست محترم دادگاه عمومي…

سلام عليكم

احتراما، با تقديم اين دادخواست به استحضار عالي مي‌رساند نظر به اين كه اينجانبان… و… (زن و شوهر)‌ از هر جهت براي جدايي به توافق رسيده‌ايم، لذا با عنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هر زمان كه دادگاه محترم مقرر بدارد، داوران خود را معرفي نموده و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي)‌ را داريم.

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام‌خانوادگي (زوج)

نام‌ و نام‌خانوادگي (زوجه)‌

امضاء

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی

*طلاق واقع شود: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

*زوج ، خواهان طلاق باشد : یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .

*طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصيف دارایی تحقق نمي‌يابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

*ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

*دارايي حاصل زندگی زناشويي با زوجه باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي‌كند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمی‌شود .

*دارایی در حين طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است، لذا به نطر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.

تقسیم دارایی زن و مرد پس از طلاق چگونه خواهد بود؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده ۱۱۱۸ قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»

این ماده نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و هریک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند. ازین‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی‌ اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟

همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی “شرط انتقال تا نصف دارايي” است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟

به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:
۱٫ در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.
۲٫ وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

وضعیت اول
در متن رسمی ‌عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:”ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.”

پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود:

۱٫ طلاق واقع شود(بدون وقوع طلاق ممکن نیست).
۲٫ تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.
۳٫ زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.

آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث ، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی‌شود.)

۴٫ اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.
۵٫ طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی ‌در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن)که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا ۵۰% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.

این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و… درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.

۶٫ انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز و یا انجام کاری را ندارد.

۷٫ موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی‌شود.

۸٫ آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

همچنین تبصره “۶” ماده‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نیز چهار شرط زیر را برای بهره‌مندی از این شرط الزامی ‌می‌داند:
۱- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
۲- طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
۳- اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
۴- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل يا نحله.

در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به‌وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت‌اجرای حقوقی است.

اما برخی از حقوق‌دانان و فقها این شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌دانند. در میان نظرات مختلفی که ارائه شده است، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی‌رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست؛ و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی‌شود، صحت این‌گونه شروط را تأیید کرده‌اند.

وضعیت دوم
شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبني برمطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً برعهده وي نبوده، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد ودرصورت عدم امكان تصالح چنان‌چه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيزتقاضاي طلاق ناشي ازتخلف زن ازوظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل مي‌شود:

الف) چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

ب) درغير مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.

اكثريت قريب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي، از مصاديق شرط مالي مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال كه زوجين برآن توافق نموده‌اند، ديگر نوبت به تعيين اجرت‌المثل نمي‌رسد و برخي براي زوجه اين اختيار را قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكي براساس شرط و ديگري براساس قانون به او داده شده است، يكي را انتخاب كند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارايي براي زوج حين درخواست طلاق، نيز همين‌طورعمل مي‌شود.

این شرط با چند اشکال مواجه است:
اولاً؛ پیش‌بینی چنین شرطی و قبول و امضا و مطالبه آن، زوجه را از اجرت‌المثل و نحله محروم می‌کند.

ثانیاً؛ پیدایش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است؛ یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی.

ثالثاً؛ اثبات وجود اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت؛ به‌خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان دارد، کاری بس دشوار است.

نارسایی‌های عملی در اجرای این شرط، به اندازه‌ای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یاد شده موفق گردیده است.

رویه عملی دادگاه‌های ایران در اجرای شرط تنصیف اموال
ازآن‌جاکه این شرط به طور چاپی و پیش‌نویس در سند نکاح آماده است و زوج در آغاز زندگی مشترک و به محض انعقاد عقد نکاح به طور آگاهانه یا ناآگاهانه یا با قرار گرفتن در فضایی عاطفی و سرشار از شور و شوق به همسر آینده خویش در مجلس عقد و پرهیز از چانه‌زنی و نبود اموال قابل توجه در اوایل زندگی و معاذیر دیگر مبادرت به امضا و قبول شرط تنصیف دارایی می‌کند و حتی در برخی موارد زوج بدون اطلاع از آثار حقوقی شرط مذکور، آن را قبول می‌نماید؛ به فرض آنکه امضای تمامی ‌شروط مندرج در سند نکاح یک امر الزامی‌ و اجباری بوده و چاپی بودن آن این شبهه را به‌وجود می‌آورد که باید تن به امضای آن دهد، ولی شرط مذکور در هیچ متنی از متون قانونی دیده نشده و صرفاً توافقی است میان زوجین که جنبه حمایتی از حقوق زن داشته که گاهاً جبران کاستی‌های قانونی را دربر می‌گیرد. بنابر این آوردن این شرط در کنار سایر شروط، دلیل بر نفوذ آن در قانون نیست و در اجرا ما را با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌کند که در اکثر موارد اجرای این شرط منتفی می‌شود.

برخی از این مشکلات به شرح ذیل است:
الف- زوج به هر دلیلی اعم از شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و… سعی خواهد کرد زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتنناع کند.

ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی نماید.

ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می‌دهد و یا حتی سال‌ها زندگی مشترک خود را ترک می‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدایی کند.

د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض انواع بدهی‌ها و اقساط معرفی می‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رأی از نصف اموال، به یک‌چهارم یا یک‌پنجم کند.

و بسیاری از راه‌های دیگر که به فرار زوج از اجرای این شرط می‌انجامد.

دادگاه‌ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند.
برخی از دادگاه‌ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توأمان نمی‌پذیرند و برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می‌سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجرای این شرط مستأصل می‌شود.

اکثر مردان در مواجهه با تشریفات طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه، از تقاضای طلاق انصراف داده و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می‌دهند .

چنانچه رویه واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی ‌شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی‌کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط رفع خواهد گردید.

رویه سایر کشورها در تقسیم اموال هنگام طلاق
در کشورهای اروپایی با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی به صورت مشترک تأمین می‌شود، غالباً دارایی‌ها نیز به صورت اشتراکی است. در سوئد اغلب با تشکیل جلسه کارشناسی، دارایی زوجین مشخص شده و غالباً به صورت مساوی تقسیم می‌شود؛ البته تساوی در تقسیم الزامی ‌نیست، مثلاً در مواردی که رابطه ازدواج کوتاه‌تر از ۵ سال باشد.

در کانادا در هنگام طلاق، ارزشی که در مدت ازدواج به دارایی خانواده افزوده شده است، باید به صورت مساوی بین دوطرف تقسیم ‌شود. برای این کار دارایی خالص هر طرف (زن و شوهر) به‌طور جداگانه محاسبه شده و مابه‌التفاوت دارایی خالص دو طرف مشخص می‌گردد. نیمی ‌از مابه‌التفاوت دارایی باید به کسی که دارایی کمتری دارد، پرداخت ‌شود تا هر دو طرف در هنگام طلاق دارایی خالص یکسانی داشته باشند.

آلمان با تصویب یک لایحه جدید در این زمینه، موجودی اموال در روز درخواست طلاق را مبنای تقسيم قرار داده و در صورت نگرانی يكی از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقی از روی اموال توسط طرف ديگر، وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای مسدودشدن حساب‌های بانكی را مطرح كند. همچنین می‌توان با حکم دادگاه از فروش اموال نیز جلوگیری به‌عمل آورد. ممكن است يكی از دو طرف پيش از ازدواج مقروض بوده و پس از ازدواج، زوج با كمك يكديگر، به صورت مشترك اقدام به پرداخت بدهی وی كرده باشند. در چنين صورتی، حين تقسيم اموال، مبلغ بدهی‌های پيشين يكی از دو طرف كه به صورت مشترك تسويه شده است نيز مدنظر مجری قانون قرار خواهد گرفت.

تقسیم اموال و دارایی‏‌های مشترک در فرانسه به دو عامل‏ بستگی دارد:
۱- چگونگی جدایی دو همسر؛ که به صورت‏ دوستانه باشد یا غیردوستانه. در صورت دوستانه بودن؛ با توافق طرفین تقسیم انجام می‌شود، اما در موارد غیرتوافقی دادگاه حکم تصفیه اموال را ضمن حکم طلاق صادر و اداره ثبت اسناد رسمی ‌عهده‌دار اجرای حکم خواهد بود.

۲- نوع اساسنامه تعیین‌کننده منافع مالی دو همسر ( قرارداد زمان ازدواج )؛ مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامه‏ تعیین‌کننده‏ منافع‏ مالی آنان دارد.روشن است که تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام می‌پذیرد. اگر کسی‏ اموال شخصی‌اش را با اموال مشترک آمیخته‏ باشد، هنگام طلاق می‌تواند اموال شخصی خود را بازپس گیرد.چنانچه این اموال دیگر وجود نداشته باشد، می‌تواند اموالی را که جایگزین‏ اموال از دست رفته شده است، به جای آنها تصاحب‏ کند. اما اگر به دلیل کافی نبودن اموال جدید نتواند اموال از دست رفته‏ خود را باز پس گیرد، می‌تواند درخواست غرامت کند.

طلاق در ایران به چه صورت امکان پذیر است؟

اولین علت اصلی طلاق در جامعه‌ ایران، نداشتن شناخت مناسب زن و شوهر نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.

دلیل دیگر طلاق در جامعه‌ ایران‌ نداشتن تفاهم و عدم توانایی زن و شوهر در گفتگو کردن است. متاسفانه از هر ۱۰ زوج، کمتر از ۳ زوج توانایی گفت‌ وگو کردن به شیوه مناسب را دارند. باید به این مسئله توجه داشت که وقتی نتوان با گفت‌ وگو به حل مسئله‌ای پرداخت، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

دلیل دیگر طلاق دخالت هایی است که بیشتر از طرف خانواده ها بوجود میاید. متاسفانه بسیاری از زن و شوهرها این اجازه را به خانواده‌هایشان می‌دهند که از همان روزهای اول ازدواج در زندگی‌شان مداخله كنند. علت این دخالت به وابستگی فرد به خانواده اش برمیگردد.

طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم خواهد شد و طلاق بائن نیز به طلاق خلع و مبارات تقسیم میشود.

طلاق از چه روش هایی امکان پذیر است؟

 1. ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود.
 2. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است.
 3. طلاق از طرف زوجه که این نوع طلاق تنها در صورتی است که زوجه یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشد.

طلاق توافقی به چه صورتی میباشد؟

زمانه عوض شده است. این فقط انتخاب همسر و ازدواج نیست که دور از همه رسوم سنتی و حرف و حدیث‌های فامیل انجام می‌شود؛ حتی طلاقی که دعوا و تهدید و قشون‌کشی خانوادگی با خود داشت، حالا به اتفاقی آرام و بی‌سر و صدا تبدیل شده است به نام طلاق توافقی! انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آن‌ها همین که از آن چند سال حرف می‌زنند، می‌گویند: هم اون خوب بود و هم من؛ ولی با هم تفاهم نداشتیم.

طلاق توافقی بدین شکل است که مرد و زن پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح تشخیص ندادند میتوانند با توافق در خصوص مهریه و نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند برای طلاق توافقی اقدام کنند.

برای اطلاعات بیشتر و همچنین گرفتن وکیل میتوانید به قسمت طلاق توافقی مراجعه کنید.

طلاق از طرف مرد به چه صورتی میباشد؟

مرد حق طلاق دارد و میتواند در هر زمانی برای طلاق همسرش اقدام کند ولی این به آن معنی نمیباشد که حق و حقوق زن ضایع شود بلکه مرد زمانی میتواند زن را طلاق دهد که تکلیف حق و حقوق زن را مشخص و پرداخت کند که این حق و حقوق عبارتند از: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی.

یکی از نکات حائز اهمیت در زمانی که طلاق از سوی مرد صورت میگیرد اگر درخواست طلاق مربوط به بد رفتاری زن نباشد در این صورت زوج نصف اموالی که بعد از عقد نکاح حاصل شده است را باید طبق دستور دادگاه به زن پرداخت کند.

برای اطلاعات بیشتر و همچنین گرفتن وکیل میتوانید به قسمت طلاق از طرف زوج (مرد) مراجعه کنید.

طلاق از طرف زن به چه صورتی میباشد؟

در حالت کلی زن حق طلاق ندارد و حق طلاق به مرد داده شده است مگر در صورتیکه زن یکی از موارد زیر را داشته باشد:

 1. در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است که همان شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج میباشد.
 2. در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.

برای اطلاعات بیشتر و همچنین گرفتن وکیل میتوانید به قسمت طلاق از طرف زوجه (زن) مراجعه کنید.

در صورتیکه فرایند طلاق توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. در کمترین زمان ممکن با توجه به نوع طلاق انجام خواهد شد.
 2. نیازی به حضور زن و مرد در دادگاه نمیباشد.
 3. نیازی به حضور زن و مرد در جلسات مشاوره و یا داوری نمیباشد و وکیل به جای آنها در جلسات مشاوره و داوری شرکت خواهد کرد.
 4. اگر طلاق توافقی باشد توافقات زن و مرد توسط وکیل صورت جلسه و مطابق آن حکم صادر میشود.
 5. اجرای صیغه طلاق هم بدون حضور زن و مرد و توسط وکیل میباشد.

سوالات مربوط به طلاق (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. من یک شوهر ۳۲ ساله هستم. اگر بخواهم همسرم را طلاق بدهم چیکار باید انجام دهم؟
  مرد حق طلاق خواهد داشت و میتوانید بعد از پرداخت حقوق همسر خود، برای طلاق ایشان اقدام کنید.
 2. من زنی ۲۷ ساله هستم. به دلیل اینکه همسرم مرا کتک میزند و معتاد است قصد طلاق دارم. چه کاری باید انجام دهم؟
  شما میتوانید با استناد به شروط ضمن عقد و تماس با دفتر و گرفتن وکیل برای طلاق اقدام کنید.
 3. زن و شوهری که به دلیل عدم تفاهم قصد طلاق توافقی را دارند چه کاری باید انجام دهند؟
  ابتدا زن و شوهر باید در خصوص تمامی مهریه و نفقه و اجرت المثل و حقوق دیگر توافق کنند سپس میتوانند ضمن تماس با دفتر وکیل بگیرند.
 4. آیا بعد از طلاق توافقی زن میتواند به مهریه خود رجوع کند؟
  اگر طلاق توافقی در قبال بذل مهریه باشد دیگر زن نمیتواند به مهریه خود رجوع کند.
 5. اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد میتواند مهریه خود را هم مطالبه کند؟
  بله اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را از مرد مطالبه کند.
 6. اگر مرد قصد طلاق همسرش را داشته باشد، زن میتواند با طلاق مخالفت کند؟
  خیر به دلیل اینکه مرد به تنهایی حق طلاق دارد و زن نمیتواند با طلاق از طرف مرد امتناع کند و فقط میتواند حق و حقوق خود را مطالبه کند.
 7. در صورتیکه مرد قصد طلاق همسرش را داشته باشد میتواند برای پرداخت مهریه ایشان دادخواست اعسار بدهد؟
  بله منافاتی نخواهد داشت و مرد میتواند ضمن دادخواست طلاق دادخواست اعسار خود را هم تنظیم و ارائه کند.
 8. در صورتیکه زن وکالت در طلاق داشته باشد آیا میتواند از شرط تنصیف دارایی هم بهره مند شود؟
  خیر شرط تنصیف دارایی در صورتی اجرا خواهد شد که طلاق از طرف مرد باشد.
 9. اگر طلاق از طرف مرد باشد آیا حتما باید در جلسات داوری شرکت کند؟
  در صورتیکه مرد وکیل داشته باشد دیگر نیازی به حضور ایشان در دادگاه و جلسات داوری نخواهد بود.
 10. آیا در طلاق توافقی مرد میتواند مبلغی را از زن در ازای طلاق دریافت کند؟
  در طلاق توافقی همه چیز به توافق میان زن و مرد بستگی دارد و این شرط نیز صحیح و قابل اجرا میباشد.

مراحل اعطای وکالت به وکیل در خصوص طلاق

 1. زن یا مرد مصمم برای انجام طلاق هستند.
 2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
 4. زن و مرد در حضور وکیل خود تمامی دلایلی که او را مجبور به اقدام برای جدایی کرده است شرح می دهد تا وکیل بنا به شرایط ایشان برای طلاق اقدام نماید.
 5. تنها در این مرحله هر یک از زوجین برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.
 6. سپس صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل زن یا مرد) در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل زوجین می شود.
 7. طلاق انجام شد و تمامی مراحل به پایان رسید.

مدارک لازم برای اعطای وکالت به وکیل در خصوص طلاق

 1. اصل سند ازدواج
 2. اصل شناسنامه
 3. کپی کارت ملی

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

آشنایی با قوانین طلاق و مشاوره حقوقی

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.

قانون طلاق در ایران
طلاق در ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان مطابق با قانون حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود. با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند.

تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال ۵۳ برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت و آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق بود.

انواع طلاق
در قانون مدنی موجبات طلاق ۳ قسم است:
۱) اراده مرد در طلاق
۲) طلاق به درخواست زن
۳) طلاق با توافق زوجین

۱) طلاق به اراده مرد:
در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .

در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

مطابق با قانون طلاق در ایران،حق طلاق برای زن نیز وجود دارد.

۲)طلاق به درخواست زن
در چه شرایطی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟
بموجب ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق، مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن می‌تواند درخواست طلاق کند:

۱٫ به حكم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

۲٫ بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)

۳٫ طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محكمه طی سه نوبت آگهی هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.

۴٫ درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.

۳) طلاق توافقی
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.

داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.

طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.

اجرت المثل و نحله؛ تعیین مهریه به چه صورت است؟

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند.

یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعا موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده است و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک.

در مورد اول در قانون مشخص نشده است که انجام چه کارهایی شرعت وظیفه زوجه بوده و چه کارهایی خارج از وظیفه شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل بودن و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون طلق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر فقهی، حکم فضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه قضایی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد. اما در خصوص بخشش اجباری گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آرا و ایجاد امنیت فضایی و حقوقی لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تامین شود.

چگونگی تعیین نحله

دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد. بنابراین در تعیین نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله تعیین کند.

چگونگی تعیین اجرت المثل

در اجرت المثل وضع مالی شوهر ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

شرایط تعلق اجرت المثل

زوجه می تواند با استناد به مواد ۳۳۶ قانون مدنی و بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در صورت وجود شرایط زیر اجرت المثل ایام زوجیت را از شوهرخود مطالبه کند. اگر در ضمن عقد شرط مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری وجود داشته باشد، مثلا مبلغ معینی به عنوان اجرت برای زن در قبالکارهای خانه پیش بینی شده باشد، نوبت به پرداخت اجرت المثل نمی رسد. در صورت وجودچنین شرطی، مفاد همان شرط اجرا می شود.

اگر زوجه قصد کرده باشد که وظایف مربوط به خانه داری را به صورت رایگان انجام دهد، بعدها نمی تواند تقاضای اجرت المثل کند. البته اگر زوجه در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد اما در این شرایط نوبت به مطالبه «نحله» می رسد. درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.

چه زمانی اجرت المثل به زن تعلق می گیرد؟

اجرت المثل و نحله با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در مواردی متعلق به زوجه است:

*درخواست طلاق از طرف زوج باشد: طبق تبصره‌ی ۶ ماده واحده‌ی قانون مقررات مربوط به طلاق، هنگامی زوجه شرایط لازم برای اجرت‌المثل را دارد که درخواست طلاق از طرف زوج باشد و اگر زوجه دادخواست طلاق بدهد دیگر تعیین نحله و اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. البته باید توجه داشت که در طلاق‌های توافقی یا طلاق‌هایی که دادخواست از طرف زوجه است، پرداخت اجرت‌المثل و نحله بلامانع است. این مسأله زمانی رخ می‌دهد که در هنگام عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری، توافقی در مورد اجرت‌المثل صورت نگرفته باشد. در این موارد دادگاه با توافقی که بین زوجین ایجاد می‌نماید، مبلغی را به عنوان اجرت‌المثل درنظر می‌گیرد.
البته در مواردی که ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری در مورد اجرت‌المثل توافقی صورت می‌گیرد، دادگاه طبق آن، برای تعیین اجرت‌المثل ایام زناشویی اقدام می‌کند. این امر فقط در طلاق‌های به درخواست زوج عملی است و در طلاق‌های توافقی یا طلاق‌هایی که دادخواست از طرف زوجه تنظیم شده است، آنچه موجب می‌شود که زوجه مبلغی را به عنوان اجرت‌المثل دریافت نماید، فقط توافق زوجین است که این مسأله یا باید در هنگام عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر شرط شده باشد، یا این‌که در هنگام طلاق زوجین، بر سر آن به توافق برسند.

*علت تقاضای طلاق از طرف زوج، سوءرفتار یا سوءاخلاق زوجه نباشد: براساس تبصره‌ی ۶ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، درصورتی زوجه شرایط استحقاق اجرت‌المثل را دارد که در طول زندگی زناشویی از وظایف همسری خود تخطی نکرده باشد و دلایل دیگری به غیر از سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه، موجب این شده باشد که زوج تقاضای طلاق زوجه را بدهد. «تخلف زن از وظایف همسری» در محدوده‌ی وظایفی است که شرع و قانون برای زوجه تعیین کرده است و چنانچه در عرف، انجام دادن و یا ترک عملی توسط زوجه جزء وظایف همسری به شمار آید، زوجه از حق اجرت‌المثل و نحله منع نمی‌شود. به عنوان مثال، شرع شیردادن نوزاد را مستحق دستمزد می‌داند اما از نظر عرف این امر ناشایست است. بنابراین نمی‌توان گفت که اگر زنی از شیردادن به فرزندش خودداری کرد، از وظایف همسری خود تخلف کرده است. در مورد سوءرفتار و اخلاق نیز، باید گفت که این مسأله با توجه به فرهنگی که در جامعه وجود دارد، فرق می‌کند؛ بنابراین قاضی به عرف معمولی جامعه توجه می‌کند. به عنوان مثال عدم تمکین زوجه را می‌توان از تخلفات وظایف همسری نام برد و همچنین اتهام فحاشی، توهین، و… از موارد سوءرفتار زوجه است که می‌تواند او را از اجرت‌المثل محروم کند.

* طلاق انجام شود: طبق تبصره ۶ ماده واحده، مطالبه‌ی اجرت‌المثل و نحله فقط پس از طلاق جایز است. بر این اساس، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت تشریفاتی که برای هر دعوی حقوقی(اعم از جهیزیه، مهریه، و…) لازم است، می‌تواند اجرت‌المثل را مطالبه نماید و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه‌ی دادرسی دادگاه موظف است که جلسه‌ی رسیدگی را تعیین و زوج را احضار نماید تا پس از قطعیت یافتن آن، زوجه بتواند نسبت به تأمین اجرت‌المثل از اموال شوهر سابقش اقدام نماید. اما در تبصره‌ی ۳ همین ماده واحده، زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل لازم نیست که تشریفات فوق را انجام دهد و دادگاه با صدور گواهی عدم سازش، نسبت به مطالبه‌ی اجرت‌المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و استفساریه‌ای از این مجمع صادر شده است که با تصویر ماده‌ی واحده‌ی ۳/۶/۱۳۷۳ تعارض این دو تبصره را رفع می‌کند: «منظور از كلمة پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذكور در بند ۳ عمل خواهد شد». بنابراین با توجه به این ماده واحده، دادگاه با صدور گواهی عدم سازش، اجرت‌المثل و نحله‌ را تعیین و اجرای صیغه‌ی طلاق را مشروط به پرداخت آن از سوی زوج می‌نماید.

فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟ ‌

فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟ ‌اینکه می‌گویند سرقفلی ملک به فروش می‌رسد و یا این ملک به اجاره داده می‌شود چه فرقی با هم دارند؟
سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد.
ـ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند:
۱ـ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود.
۲ـ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود.
نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل می‌نماید.